Madaniy meros agentligi tomonidan 2024-yilda muzeylarda tashkil etiladigan tadbirlarning kalendar reja tuzildi

Madaniy meros agentligi tomonidan 2024-yilda muzeylarda tashkil etiladigan tadbirlarning kalendar reja tuzildi

Madaniy meros agentligi tasdiqlangan kalendar rejada 2024-yilda Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlarda joylashgan davlat muzeylari hamda madaniy meros obyektlarida turli shakldagi ko‘rgazma va tadbirlar, xalqaro darajadagi festivallar, teatrlashtirilgan tarixiy sahna ko‘rinishlari, konsert tomoshalar va usta-hunarmanadlar tomonidan mahorat darslari o‘tkazilishi belgilangan.

Агентство культурного наследия составило календарный план мероприятий, которые будут организованы в музеях в 2024 году

Календарный план, утвержденный Агентством культурного наследия предусматривает проведение в 2024 году в музеях и объектах культурного наследия Республики Каракалпакстан, в городе Ташкенте и областях выставок и мероприятий различной формы, фестивалей международного уровня, театрализованных исторических представлений, концертных программ и мастер-классов.