Yunusxon maqbarasi

XIV asr o‘rtasida qurilgan ushbu maqbara Xiva xoni Yunusxon uchun qurilgan. Maqbara mashhur Pahlavon Mahmud maqbarasining orqa – shimol tomonida bo‘lib, shu majmuaning bir qismi hisoblanadi. Maqbara baland peshtoqli, ikki gumbazli imoratdan iborat. Qabrxonaga uning oldidagi eshigi janubdan bo‘lgan  ziaratxona orqali kiriladi. 
Maqbara oddiy pishgan g‘ishtlardan qurilgan bo‘lib, hech qanday bezak berilmagan.